Wzorzec projektowy Strategy. Elastyczność i niezależność w twoim kodzie.

Wzorzec projektowy Strategy przydaje się do definiowania rodziny zachowań, algorytmów lub strategii, które mogą być wymieniane przez aplikację. Umożliwia to programowanie do interfejsu, a nie konkretnej implementacji.

Do konkretnych zastosowań wzorca Strategy należą:

 • Abstrakcja algorytmów: Strategy pozwala na oddzielenie logiki algorytmu od klienta, co pozwala na łatwą zmianę implementacji algorytmu bez konieczności modyfikacji kodu klienta.
 • Elastyczność: Aplikacja może zmienić strategię w trakcie działania, co pozwala na dostosowanie działania aplikacji do różnych potrzeb czy sytuacji.
 • Łatwe testowanie: oddzielenie algorytmów od reszty aplikacji pozwala na łatwe testowanie poszczególnych implementacji algorytmów.
 • Skalowalność: rozdzielenie algorytmów

Wzorzec projektowy Strategy – przykład implementacji

Poniżej przedstawiam przykład implementacji wzorca projektowego Strategy w PHP:

interface SortStrategy {
  public function sort(array $data): array;
}

class BubbleSort implements SortStrategy {
  public function sort(array $data): array {
    // implementacja sortowania bąbelkowego
    return $data;
  }
}

class quickSort implements SortStrategy {
  public function sort(array $data): array {
    // implementacja sortowania szybkiego
    return $data;
  }
}

class Sorter {
  protected $sortStrategy;

  public function __construct(SortStrategy $sortStrategy) {
    $this->sortStrategy = $sortStrategy;
  }

  public function setSortStrategy(SortStrategy $sortStrategy) {
    $this->sortStrategy = $sortStrategy;
  }

  public function sort(array $data): array {
    return $this->sortStrategy->sort($data);
  }
}

Kod powyżej zawiera interfejs SortStrategy, który zawiera metodę sort(array $data): array. Klasy bubbleSort i quickSort implementują ten interfejs i zwracają posortowane dane.

Klasa Sorter jest klasą klienta, która przyjmuje obiekt implementujący interfejs SortStrategy w konstruktorze, a następnie używa tego obiektu do wywołania metody sort(array $data) .

$data = [5, 1, 3, 8, 2, 9];

$sorter = new Sorter(new bubbleSort());
$sorter->sort($data);

$sorter->setSortStrategy(new quickSort());
$sorter->sort($data);

W powyższym przykładzie tworzymy instancję klasy Sorter z podaną implementacją sortowania, która jest przypisana do pola sortStrategy. W kolejnym kroku dzięki metodzie setSortStrategy zmieniamy implementację sortowania na inną.

Wzorzec strategy pozwala nam na dynamiczne zmienienie implementacji algorytmu, pozwala na oddzielenie logiki algorytmu od klienta oraz umożliwia tworzenie nowych implementacji bez konieczności modyfikacji kodu klienta.

Wzorzec projektowy Strategy w Laravel

W Laravelu wzorzec Strategy jest używany w kilku miejscach, w tym:

Obsługa różnych formatów danych – Laravel używa strategii do obsługi różnych formatów danych, takich jak json, xml czy też csv. Dzięki temu możemy łatwo dostosować format danych który jest zwracany przez API.

Obsługa różnych metod płatności – Laravel używa strategii do obsługi różnych metod płatności, takich jak PayPal czy też Stripe. Dzięki temu możemy łatwo dostosować system płatności do potrzeb naszej aplikacji.

Obsługa różnych metod wysyłki – Laravel używa strategii do obsługi różnych metod wysyłki, takich jak Poczta Polska czy też DHL. Dzięki temu możemy łatwo dostosować system wysyłki do potrzeb naszej aplikacji.

Widać więc, że wzorzec strategy jest ważnym elementem w Laravelu, ponieważ pozwala na dynamiczne dostosowywanie działania aplikacji do różnych potrzeb i sytuacji, co wpływa na elastyczność i skalowalność aplikacji. Dzięki temu, logika działania jest oddzielona od reszty aplikacji, co pozwala na łatwe testowanie oraz rozwijanie poszczególnych modułów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *