Jak w XSLT usunąć puste węzły XML’a?

Problem:
Mamy XML:

<root>
 <category>Biznes</category>
 <category>  </category>
 <category></category>
 <category>Hobby</category>
</root>

Poprzez transformacje XSLT, chcemy usunąć puste węzły kategorii.

Rozwiązanie:

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
	<xsl:template match="/">
		<root>
		<xsl:for-each select="category">
		 <xsl:if test="normalize-space(.)=''">
	 	<category>
	 		<![CDATA[<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="normalize-space(.)" />]]>		
	 	</category>	
		 </xsl:if>
		</xsl:for-each>
		</root>
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Wyjaśnienie:

 • Instrukcja match=”/” wybiera wszystkie węzły XML’a
 • Instrukcja for-each iteruje po wszystkich węzłach o nazwie 'category’ (selekcja wynika z warunku: select=”category”)
 • Funkcja normalize-space() usuwa białe znaki z początku i końca węzła. (w przypadku białych znaków w środku stringu, zamienia je na pojedynczą spację)
 • Instrukcja if sprawdza czy wartość węzła równa jest pustemu stringowi.
 • W przypadku powodzenia wartość węzła wstawioana jest w tag <category>
 • Instrukcja disable-output-escaping=”yes” powoduje, że znaki szczególne takie jak <,>,& nie zostaną wyescapowane (zamienione na &lt;,&gt;,&amp;)
 • Tagi <![CDATA[…]]> powodują, że niewyscapowane znaki <,>,& nie spowodują błędu walidacji XML’a