Błąd SmartyPDT w Eclipse 3.3.2 i PDT 1.0.3 z JRE 1.6

Niedawno update’owałem swoje IDE, i natknąłem się na mały zgrzyt w Eclipse. Okazało się, że najnowsza wersja 0.5.4 plugin’a do Smarty’ego (SmartyPDT) nie chce działać w środowisku Eclipse PDT z zainstalowanym JRE 1.6.

Błąd

Otwarcie pliku *.tpl w domyślnym edytorze smarty’iego dawało błąd:

java.lang.IllegalAccessError?: tried to access field org.eclipse.php.internal.ui.editor.PHPStructuredEditor.isExternal from class org.eclipse.php.smarty.ui.editor.SmartyStructuredEditor?
    at org.eclipse.php.smarty.ui.editor.SmartyStructuredEditor?.doSetInput(SmartyStructuredEditor?.java:42) at org.eclipse.ui.texteditor.AbstractTextEditor?$19.run(AbstractTextEditor?.java:3003) at org.eclipse.jface.operation.ModalContext?.runInCurrentThread(ModalContext?.java:369) at 
etc...

Błąd w całości można obejrzeć tutaj. Po małym dochodzeniu okazało się, że wersja SmartyPDT 0.5.4 działa w co najwyżej 1.5 The J2SE Runtime Environment (JRE), natomiast na mojej maszynie zainstalowane jest najnowsze JRE 1.6.

Rozwiązanie

Aby SmartyPDT działało poprawnie trzeba ściągnąć nieoficjalną wersję 0.5.5, która dostępna jet tutaj. Następnie wgrać do katalogu eclipse, przejść Help->Software Updates->Manage Configuration i dać 'disable’ na wersji 0.5.4 i 'enable’ na wersji 0.5.5

Po restarcie Eclipse wszystko działa poprawnie.

Refleksja

Ciekawe dlaczego na stronie SmartyPDT nie ma słowa o tej niezgodności, oraz dlaczego w download’zie nie ma najnowszej wersji 0.5.5?