Rozbicie routes na kilka plików w Laravel

Gdy aplikacja robi się coraz większa dla czytelności można chcieć podzielić plik routes/web.php na kilka mniejszych.

Aby to zrealizować moją pierwszą myślą było po prostu include wydzielonych plików z trasami:

// routes/web.php

require_once 'web/redirects.php';
require_once 'web/website.php';
require_once 'web/admin.php';

Mimo iż to jest złe podejście to po tej zmianie aplikacja działała całkowicie poprawnie.

Problemy zaczęły się gdy wykonałem testy PHPUnit

  public function test_home()
  {
    $response = $this->get('/');

    $response->assertStatus(200);
  }

  public function test_posts()
  {
    $response = $this->get('/posts');

    $response->assertStatus(200);
  }

Pierwszy test zawsze przechodził jednak następne (bez względu czy w tym samym czy innym pliku) zwracały błąd:

Route [home] not defined.

Okazuje się, że mechanika testująca Laravela wczytuje jedynie plik routes/web.php

Aby poprawnie rozbić routes na kilka plików zamiast includów w samym pliku trzeba dostarczyć ścieżki w Provoderze.

Poprawne rozbicie routes na wiele plików

// App\Providers\RouteServiceProvider.php;

Route::middleware('web')
  ->namespace($this->namespace)
  ->group(
    [
      base_path('routes/web.php'),
      base_path('routes/web/redirects.php'),
      base_path('routes/web/website.php'),
      base_path('routes/web/admin.php'),
    ]
  );

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *