Skróty klawiaturowe w Eclipse PDT

Poniżej lista mniej znanych a równie przdatnych co Crtl+C skrótów klawiaturowych. Dzięki używaniu ich przy pracy można znacznie przyspieszających prace w Eclipse PDT.
Poniższą listę postaram się na bieżąco aktualizować.

Ctrl + Shift + L – Lista dostępnych skrótów klawiaturowych.

Ctrl + M – Minimalizowanie lewej kolumny (outline, explorer etc…).

Ctrl + Shift + R – Wyszukiwarka plików w projekcie, uwzględnia wyrażenia regularne.
Ctrl + O – Wyszukiwarka danych w typie (listing metod, atrybutów klasy).
Ctrl + E – Wyszukiwarka otwartych plików

Alt + Shift + R na zaznaczonym w browserze/explorerze plików – Możliwość edycji nazwy pliku.

Alt + strzałka Left / Right – Przeskoczenie pomiędzy ostatnio edytowanymi plikami do lokalizacji gdzie wykonywana była ostatia zmiana. Strzałka w lewo cofa się w historii, strzałka w prawo idzie do przodu.

Ctrl + Shift + X – Przekształca zaznaczony tekst na wielkie litery
Ctrl + Shift + Y – Przekształca zaznaczony tekst na małe litery

Ctrl + Shift + P – Przejście do klamry zamykającej blok.

Ctrl + Shift + / – Zakomentowanie kodu poprzez /* */
Ctrl + / – Zakomentowanie/odkomentowanie kodu poprzez //

Ctrl + L – Przejście do lini XX

Alt – Up / Down – Przesunięcie bieżącej lini w górę / w dół
Ctrl + Alt + Up / Down – Skopiowanie bieżącej linii

Tab + zaznaczone kilka linii tekstu – przesunięcie tekstu o tabulator w prawo
Shift + Tab + zaznaczone kilka linii tekstu – przesunięcie tekstu o tabulator w lewo

Ctrl + K + zaznaczenie zmiennej – przskoczenie do następnego wystąpienia zmiennej w pliku
Ctrl + Shift + K + zaznaczenie zmiennej – przskoczenie do poprzedniego wystąpienia zmiennej w pliku