Guzzle – pełna treść originalnego błędu

use GuzzleHttp\Exception\RequestException;

$response = json_decode($ex->getResponse()->getBody()->getContents(), true);

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.